Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eklenme Tarihi: 19.5.2016 18:52:36 // Gösterim: 2756Kırık Link Bildir

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 735 sayılı kararı ile onaylanan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Altındağ Etabına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.

Bağlantılar

ankaraaltındağ