Derince 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notu

Eklenme Tarihi: 23.5.2012 01:49:24 // Gösterim: 6779 Kırık Link Bildir

PLAN NOTLARI
GENEL HÜKÜMLER

1. Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda konumu ve ilgisine göre; yürürlükte bulunan kanun, tüzük, tebliğ, yönetmelik ve standartlar ile üst ölçekli plan hükümleri geçerlidir.
2. Yeni oluşturulacak parsellerde min. parsel büyüklüğü 300 m²’dir.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.