Akfırat Beldesi İmar Plan Notu

Eklenme Tarihi: 31.5.2012 00:54:59 // Gösterim: 5443 Kırık Link Bildir

AKFIRAT BELDESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1. Planlama alanında “İ.S.K.İ. İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği” esaslarına göre uygulama yapılacaktır.
2. Yerleşim alanları içerisinde Nazım İmar Planı’nda bu ölçekte gösterilenler dışında kalan kentsel yeşil alanlar ile sosyal ve teknik altyapı alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda gösterilecektir.

Ücretsiz görütüleyebilmek için giriş yapınız.