İstanbul İmar Plan Notları

Sancaktepe 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notu
Sancaktepe 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notu
22.3.2012 21:37:50

Plan Uygulama Hükümleri Genel Hükümler 1- 1/1000 Ölçekli Sancaktepe uygulama imar planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Plan uygulama alanı, plan ona...

Kartal Soğanlık Kentsel Sit Alanını Koruma Amaçlı İmar Plan Notu
Kartal Soğanlık Kentsel Sit Alanını Koruma Amaçlı İmar Plan Notu
22.3.2012 21:36:45

B.1 K1 Brüt yoğunluk 250 k/ha.dır. K2 Brüt yoğunluk 350 k/ha.dır. Bu alanlarda perakende ticaret, büro hizmetleri, lokanta, kafeterya v.b. kullanımlar, dahil olduğu kon...

Pendik - Kurtköy Toplu Konut Plan Notları
Pendik - Kurtköy Toplu Konut Plan Notları
22.3.2012 21:35:00

AVAN PROJESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONANDIKTAN SONRA UYGULAMA YAPILACAKTIR. TÜM KONUT ALANLARINDA: -PLANDA ÖNERİLEN DONATI ALANLARI KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMA...

Sancaktepe
Sancaktepe'nin İmar Lejandı
22.3.2012 21:34:00

Sancaktepe Belediyesi'nin 1/1000 ölçekli haritalarıdaki 2480px x 3508px ölçekli imar plan lejandı.

Bağcılar İmar Plan Notları
Bağcılar İmar Plan Notları
22.3.2012 21:32:41

1)  TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Bu planın onay tarihinden sonra yapılacak %40'ı aşan bedelsiz terklerde KAKS değeri kadastral parselin %60'ı üzerinden hesap...

Silivri, Merkez ve Yakın Çevresinin Plan Notu Değişikliği
Silivri, Merkez ve Yakın Çevresinin Plan Notu Değişikliği
22.3.2012 21:31:45

Silivri, merkez ve yakın çevresi (TEM Otoyolu Güneyi) 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili, 1/5000 ölçekli plana ait 22.1 nolu plan notunun 2.bendine (sanayi plan notu)...

Çatalca, Subaşı Köyü
Çatalca, Subaşı Köyü'ne Ait İmar Plan Notu
22.3.2012 21:30:40

Çatalca, Subaşı Köyü'ne ait 1/5000 ölçekli imar planına plan notunun eklenmesi ile ilgili 13.05.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli imar plan notu.

Beşiktaş Geri Görünüm Plan Notları
Beşiktaş Geri Görünüm Plan Notları
22.3.2012 21:29:22

Beşiktaşın, geri görünüm ve etkilenme bölgesi imar planına, plan notu ilave edilmesine ilişkin 21.04.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli plan.