plan tadilatı ile ilgili sonuçlar

Arnavutköy İlçesi Plan Tadilatı
Arnavutköy İlçesi Plan Tadilatı
8.2.2013 17:46:47

 Arnavutköy İlçesi, 8 pafta, 931 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli 13.08.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notları: 1:Nazım imar planı Arn...

Arnavutköy İlçesi Plan Tadilatı 2
Arnavutköy İlçesi Plan Tadilatı 2
8.2.2013 18:03:06

 Arnavutköy İlçesi, 433, 19683 ve 19684 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 15.10.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notları: 1: 1/5000 ölçekli arnavut...

İstanbul, Sultangazi 1/5000 Plan Tadilatı
İstanbul, Sultangazi 1/5000 Plan Tadilatı
8.6.2016 18:09:36

 Sultangazi İlçesi, 1/5000 ölçekli plan notu değişikliğine ilişkin 16.02.2016 tasdik tarihli plan tadilatı.