kadıköy ile ilgili sonuçlar

Kadıköy, Ünalan Kavşak Projesi
Kadıköy, Ünalan Kavşak Projesi
23.3.2012 13:08:17

Kadıköy İlçesi, Uzunçayır Mevkii, "Ünalan Transfer Merkezi ve Çevresi Yol Kavşak Uygulama Projesi"ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 13.02.2010 tasdik tarihli plan tadilatı.

Kadıköy, Fikirtepe İmar Planı
Kadıköy, Fikirtepe İmar Planı
23.3.2012 13:44:59

Kadıköy, Fikirtepe ve çevresi 22.02.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.

Kadıköy Fikirtepe İmar Plan Değişikliği
Kadıköy Fikirtepe İmar Plan Değişikliği
23.3.2012 14:18:51

Kadıköy, Fikirtepe ve Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 17.01.2012 onay tarihli imar planı değişikliği.

Kadıköy İlçesi  Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 15:38:41

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 622 ada, 64 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 16.06.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. Planlama Müdürlüğü plan notu: 1: Plan tas...

Kadıköy İlçesi  Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 2
22.2.2013 15:45:42

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 629 ada, 27 parselin az yoğun konut alanından, 51 ( Eski: 14 ve 28 ) parselin kısmen sosyal ve kültürel tesisler alanı, kısmen özel sağlık te...

Kadıköy İlçesi  Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3
Kadıköy İlçesi Acıbadem Mahallesi İmar Plan Değişikliği 3
22.2.2013 15:58:59

 Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 154 pafta, 622 ada, 64 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 05.03.2012 tasdik tarihli plan tadilatı. plan notu: 1: Sözkonusu parsel alanında, ...

Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 16:05:13

 Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 166 1:pafta, Eski: 702, Yeni: 3214 ada, 137 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 25.11.2011 tasdik tarihli plan tadilatı. plan notu: 1: 1/1000...

Kadıköy İlçesi Eğitim Mahallesi İmar Plan Değişikliği
Kadıköy İlçesi Eğitim Mahallesi İmar Plan Değişikliği
22.2.2013 16:09:18

 Kadıköy İlçesi, Eğitim Mahallesi, 143 pafta, 1229 ada, 3 ve 83 parsellerin tamamı, 2 ve 4 parsellerin bir kısmına ait ( Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi ) 1/5000 ölçekli 16.08.2012...