istanbul kartal planı ile ilgili sonuçlar

Kartal Güneyi (Sahil) İmar Plan Notu Değişikliği
Kartal Güneyi (Sahil) İmar Plan Notu Değişikliği
9.7.2012 20:54:04

Kartal güneyi Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin 1/5000 Ölçekli, 25.04.2012 onay tarihli plan notları...